ชาม

ดีไซน์เหลี่ยมเพชร ทรงสวย ของ “ชามพลาสติก” จากฟาฟากรีนแพ็ค  บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ช่วยให้บรรจุภัณฑ์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีขอบสำหรับจับหรือถือ ช่วยให้จับได้ถนัดมือ สามารถรองรับงานชีลหรือห่อด้วยพลาสติกกันอาหารหกเลอะเทอะได้

ชามพลาสติก” จากฟาฟากรีนแพ็ค มาพร้อมกับฝาปิด 2 ชนิด คือ ฝาปิดแบบใส และ ฝาปิดแบบขุ่น