เดินตามคำพ่อสอน : ฟาฟากับหัวใจรู้รักษาสิ่งแวดล้อม

ถุงพลาสติก 1.6 ล้านใบ = เส้นรอบวงโลก
รู้มั้ยว่า? ถุงพลาสติกเพียง 1 ใบ ใช้เวลาย่อยสลายกี่ปี !!!
กันยายน 15, 2017
10 วิธีดูแลสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
10 วิธีดูแลสิ่งแวดล้อมง่ายๆ เราทำได้ คุณก็ทำได้
กันยายน 15, 2017

“...เพราะวันนี้ไปถึงสิ่งแวดล้อมขั้นโลก แต่ก่อนนี้เคยพูดถึงสิ่งแวดล้อมขั้นประเทศ เดี๋ยวนี้ถึงขั้นโลก ก็เป็นความรับผิดชอบที่เรามี ความจริงต้องพูดถึงขั้นโลกเพราะประเทศไทยนี้ก็เติบโตขึ้นมา จะมีหน้ามีตาในโลกว่าเป็นประเทศที่มั่นคง เป็นประเทศที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ เราจึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้น ทั้งนี้ก็เชื่อว่า เป็นความดีของประเทศไทย...”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นมาให้อ่านผ่านตาเหมือนทุกวัน แตกต่างตรงที่ตอนนี้เรามานึกย้อนมองตัวเองและถามตัวเองว่า “เราทำอะไรเพื่อช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้บ้าง” และ “ลงมือทำไปมากน้อยเพียงไหนแล้ว”

แต่เดิมจุดประสงค์ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ของ “ฟาฟา” เองเกิดขึ้นมาจากพระราชดำรัสว่าด้วยเรื่องการบรรเทาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน เราจะทำอย่างไรให้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ย่อยสลายเองได้ด้วยเวลาไม่นานเป็นร้อยเป็นพันปี หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วย

แนวคิดหลักที่ทางบริษัทยึดถือเอาเป็นหัวใจสำคัญเลยคือ 3R ด้วยชื่ออาจจะฟังไม่คุ้นหู เป็นแนวความคิดที่ต่อยอดมาจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกทอดหนึ่ง หรือในอีกชื่อเราจะจะเรียกว่าหลัก 3 ห่วง ประกอบไปด้วย
ห่วงที่ 1 (R – Reduce) ความพอประมาณ พอดีพอใช้ ไม่ฟุ่มเฟือย หรือไม่ต้องการสิ่งของที่ได้มาใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์เพื่อลดการเกิดขยะ
ห่วงที่ 2 (R – Reuse & Recycle) ความมีเหตุผล ทั้งในการตัดสินใจเลือกซื้อและเลือกใช้แต่สิ่งของที่ทำลายธรรมชาติน้อยที่สุด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถนำมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้
ห่วงที่ 3 คือการที่เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีและพร้อมรับกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นได้

เมื่อเรามองให้ลึกและตรึกตรองถึงคำสอนที่นำมาปฏิบัติตามได้ไม่ยาก และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุก ๆ อย่างในชีวิตประจำวัน

ฟาฟาจึงผลิตบรรจุภัณฑ์ซึ่งกลั่นออกมาจากหัวใจของเรา ลดปริมาณการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ได้ถึง 70%

บรรจุภัณฑ์ไม่มีส่วนผสมที่เป็นสารก่อมะเร็งหรือสารพิษออกมาปนเปื้อนในอาหาร สามารถนำเข้าช่องแช่แข็งและอุ่นร้อนในไมโครเวฟได้ ทั้งยังนำกลับมาใช้ซ้ำได้ง่ายเพียงแค่ล้างทำความสะอาดตามปกติ

และสามารถนำบรรจุภัณฑ์มาดัดแปลงได้หลากหลาย ไม่เพียงแค่ใช้บรรจุอาหารอย่างเดียว แต่ยังนำไปทำกระถางปลูกต้นไม้ ตกแต่งบ้าน หรือนำไปใช้สร้างเสริมจินตนาการกับคนในครอบครัวได้หลากหลายกิจกรรม หรือแม้แต่นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

เพราะฟาฟาเล็งเห็นแล้วว่าการจะสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่สามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวคนเดียว แต่ต้องเป็นทุกคนที่ช่วยเหลือกันให้ประเทศที่รักของเราน่าอยู่และปลอดภัย มีแต่ความห่วงใยใส่ใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งน้อมนำพระราชดำรัสมาใช้ยกระดับชีวิตและจิตใจไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

เรามาจับมือก้าวไปด้วยกันนะครับ

ฟาฟา รักคน รักษ์โลก