เกี่ยวกับฟาฟา

กว่าจะมาเป็น “ฟาฟา”

บริษัท ฟาฟา จำกัด เริ่มต้นในปี 2542 จากแนวคิดที่จะลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ ลดปริมาณขยะเพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟาฟาเริ่มต้นสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถย่อยสลายได้จากกากพืชต่างๆ ทำให้เกิดบรรจุภัณฑ์ไบโอ 100% (biodegradable packaging) ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ภายใน 30 วัน แต่บรรจุภัณฑ์ไบโอชนิดนี้ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เท่าที่ควร เนื่องจากไม่สามารถใช้บรรจุของเหลวได้นาน น้ำและน้ำมันจะซึมผ่านออกมาด้านนอก ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์นิ่มและอ่อนตัว

หลังจากนั้นบริษัทฟาฟามุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการคิดค้นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และสิ่งแวดล้อม จนกลายมาเป็น “ฟาฟากรีนแพ็ค (FAFA Green Pack)” บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถเข้าไมโครเวฟได้ แช่แข็งได้ รวมถึงพิสูจน์แล้วว่าไม่มีสารก่อมะเร็ง

ฟาฟาและทีมงานทุกคนจะดำเนินตามแนวทาง “ฟาฟา รักคน รักษ์โลก” มุ่งรังสรรค์พัฒนาสินค้าคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมรออยู่ที่ปลายทางเสมอ