ทำไมต้องฟาฟากรีนแพ็ค?

บรรจุภัณฑ์ ฟาฟา กรีนแพ็ค สามารถเข้าไมโครเวฟได้ที่อุณหภูมิ 120°c และสามารถแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20°c ได้ โดยไม่มีสารพิษ หรือสารก่อมะเร็งใดๆ ออกมาอันก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ ของฟาฟากรีนแพ็คยังสามารถย่อยสลายได้ด้วยแสงแดดภายใน 3 เดือน เพราะฟาฟากรีนแพ็คเกิดมาจากแนวคิดที่ต้องการจะลดการใช้พลาสติกลง 70% เพื่อลดปริมาณขยะสะสมส่วนผสมของฟาฟากรีนแพ็คจึงเป็นความลงตัวของแคลเซียมคาร์บอเน็ต 70% เพื่อช่วยในการย่อยสลายไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งฟาฟาเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่สามารถลดการใช้พลาสติกเหลือเพียงแค่ 30% เพื่อช่วยในการคงรูป รวมถึงสามารถห่อด้วยพลาสติกและซีลปิดด้วยฟิล์มได้

คำนิยามที่ดีที่สุดของฟาฟากรีนแพ็คคือ reduce, reuse และ recycle บรรจุภัณฑ์ฟาฟาลดการใช้พลาสติก (reduce) สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เมื่อนำไปล้างจะไม่ทิ้งคราบมัน และไม่ดูดซึมน้ำ (reuse) สุดท้ายนี้ฟาฟากรีนแพ็คสามารถนำไปแปรรูปใหม่เพื่อเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ เป็นการใช้ทรัพยาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถช่วยลดปริมาณขยะได้อีกด้วย

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างบรรจุภัณฑ์ฟาฟากรีนแพ็คพลาสติกกระดาษและโฟม

เปรียบเทียบคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ ฟาฟากรีนแพ็ค พลาสติก กระดาษ โฟม
1. ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
2. สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
3. ลดการใช้พลาสติก.
4. ทนความร้อนได้ถึง 120 องศาเซลเซียส
5. ทนความเย็นได้ถึง -20 องศาเซลเซียส
6. ไม่ดูดซับน้ำน้ำมันและกลิ่น
7. ง่ายต่อการล้างทำความสะอาดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
8. ไม่มีสารเคมีเจือปนในบรรจุภัณฑ์
9. ราคาสมเหตุสมผล
10. ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
11. สามารถห่อด้วยพลาสติกและซีลปิดด้วยฟิลม์ได้
12. มีอายุการเก็บรักษายาวนาน (ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม)